Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993A0003
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 24 March 1994. Société Anonyme ŕ Participation Ouvričre Compagnie Nationale Air France v Commission of the European Communities. Case T-3/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 24. března 1994, Société anonyme ŕ participation ouvričre Compagnie nationale Air France proti Komisi Evropských společenství, věc T-3/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : II-00121
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993A0003.pdf (pdf, 311kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti