Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0363
Název - originál :Judgment of the Court of 9 August 1994. René Lancry SA v Direction générale des douanes and Société Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-Marche, Société Conforéunion and Société Dindar Autos v Conseil régional de la Réunion and Direction régionale des douanes de la Réunion. Joined cases C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 and C-411/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. srpna 1994, René Lancry SA a další proti Direction générale des douanes a dalším, spojené věci C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 a C-411/93
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-3957
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0363.pdf (pdf, 158kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti