Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0387
Název - originál :Judgment of the Court of 14 December 1995. Criminal proceedings against Giorgio Domingo Banchero. Case C-387/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 1995, Trestní řízení proti Giorgio Domingovi Bancherovi, věc C-387/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1995 Datum : Str. : I-04663
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0387.pdf (pdf, 192kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti