Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0060
Název - originál :Judgment of the Court of 10 November 1993. Otto BV v Postbank NV. Case C-60/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 1993, Otto BV proti Postbank NV, věc C-60/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-05683
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0060.pdf (pdf, 208kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti