Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21958A0707(01)
Název - originál :Accord concernant la liaison entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté économique européenne
Název - překlad :DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ PRÁCE A EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM SPOLEČENSTVÍM
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : 027 Datum : 04/27/1959 Str. : 521-532
Gestor za terminologii:MPSV Koordinátor : JUDr. Váňa Vlastimil
Rozsah :Počet stránek : 12
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21958A0707(01).pdf (pdf, 121kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti