Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0017
Název - originál :Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 4 May 1993. Federación de Distribuidores Cinematográficos v Estado Espańol et Unión de Productores de Cine y Televisión. Reference for a preliminary ruling: Tribunal Supremo - Spain. National rules intended to promote the distribution of national films. Case C-17/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ve věci Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) proti španělskému státu. Věc C-17/92. Receuil 1993.
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : 09/01/1993 Str. : I-02239
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 21
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0017.pdf (pdf, 213kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti