Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21958A0529(01)
Název - originál :Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of the United States of America
Název - překlad :DOHODA MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII (EURATOM) A VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : 17 Datum : 03/19/1959 Str. : 309 - 311
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Bláha Jan
Rozsah :Počet stránek : 3
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21958A0529(01).pdf (pdf, 107kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti