Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992A0034
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 27 October 1994. Fiatagri UK Ltd and New Holland Ford Ltd v Commission of the European Communities. Case T-34/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 27. října 1994. Fiatagri UK Ltd a New Holland Ford Ltd proti Komisi Evropských společenství, věc T-34/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : II-00905
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:yca; pdf ATT6QYCA; 61992A0034.pdf (yca; pdf, 295; 296kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti