Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0315
Název - originál :Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 2 February 1994. Verband Sozialer Wettbewerb eV v Clinique Laboratoires SNC et Estée Lauder Cosmetics GmbH. Case C-315/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 2. února 1994, Verband Sozialer Wettbewerb eV proti Clinique Laboratories SNC a Estée Lauder Cosmetics GmbH, věc C-315/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-317
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0315.pdf (pdf, 135kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti