Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A0412(02)
Název - originál :International dairy arrangement
Název - překlad :Mezinárodní ujednání o mléčných výrobcích
Druh :Ostatní
Pramen (v OJ):č. OJ : L 071 Datum : 03/17/1980 Str. : 11-28
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 18
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A0412(02).pdf (pdf, 213kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti