Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0271
Název - originál :Judgment of the Court of 2 August 1993. M. H. Marshall v Southampton and South West Hampshire Area Health Authority. Case C-271/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. srpna 1993, M. H. Marshall proti Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, věc C-271/91
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-4367
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0271.pdf (pdf, 241kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti