Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0091
Název - originál :Judgment of the Court of 14 July 1994 Paola Faccini Dori v Recreb Srl. Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di Firenze - Italy. Consumer protection in the case of contracts negotiated away from business premises . Case C-91/92.
Název - překlad :ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ze dne 14. července 1994,Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Giudice conciliatore di Firenze - Italy. Ochrana spotřebitele v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Věc C-91/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports/*Recueil Datum : 09/01/1994 Str. : I-03325
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 3,325
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0091.pdf (pdf, 105kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti