Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A1101(01)
Název - originál :Multilateral Agreements resulting from the trade negotiations of 1973-1979 (GATT) Protocol to the Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on tariffs and trade
Název - překlad :PROTOKOL K DOHODĚ O PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU VII VŠEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU
Druh :protokol
Pramen (v OJ):č. OJ : L 071 Datum : 03/17/1980 Str. : 127-128
Gestor za terminologii:GŘC Koordinátor : Ing. Hladílková Eva
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A1101(01).pdf (pdf, 77kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti