Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A0615(02)
Název - originál :Agreement between the Government of the Republic of Senegal and the European Economic Community on fishing off the Coast of Senegal
Název - překlad :Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží Senegalu
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : Official Journal L 226 Datum : 08/29/1980 Str. : 17-27
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 11
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A0615(02).pdf (pdf, 152kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti