Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21978A1117(01)
Název - originál :European Convention for the protection of animals kept for farming purposes
Název - překlad :Evropská úmluva o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
Druh :Úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 323 Datum : 11/17/1978 Str. : 14-22
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 9
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:imp; pdf ATTMYIMP; 21978A1117(01).pdf (imp; pdf, 54; 119kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti