Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0292
Název - originál :Judgment of the Court of 15 December 1993. Ruth Hünermund and others v Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. Case C-292/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. prosince 1993, Ruth Hünermund a další proti Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, věc C-292/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-6787
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0292.pdf (pdf, 215kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti