Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Show details for ČNBČNB
Show details for ČSÚČSÚ
Show details for ČTÚČTÚ
Show details for ERÚERÚ
Show details for FAÚFAÚ
Show details for GŘCGŘC
Show details for MDMD
Show details for MFMF
Hide details for MIMI
E2004C0194 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 194/04/KOL ze dne 14. července 2004 o relevantních trzích produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komuni... L 11304/27/20060018 - 002312/31/9999
E2004C0193 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 193/04/KOL ze dne 14. července 2004 o oznámeních, lhůtách a konzultacích podle článku 7 směrnice Evropského parla... L 11304/27/20060010 - 001712/31/9999
32007D0346 Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007, o povolení odchylky od rozhodnutí 2006/804/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající techn... L 13005/22/20070043 - 004506/30/2010
32007D0176 Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 Seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkov... L 8603/27/20070002 - 000212/31/9999
32007D0090 Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pr... L 4102/13/20070010 - 001012/31/9999
32006H0952 Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s ... L 37812/27/20060072 - 007712/31/9999
32006D0291 Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2006 o opakovaném použití informací Komise... L 10704/20/20060038 - 004112/31/9999
32006D0215 Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2006, kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro poskytování poradenství Evropské komisi při provád... L 8003/17/20060074 - 007512/31/2010
32006B0990 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/990/ES)... L 38512/29/20060139 - 014612/31/2006
32006B0164 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006... L 06703/08/20060685 - 072812/31/2006

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti