Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle data vydání v OJ"RokDatumGestorCelexNazevCitaceStranaPlatnost do
202407/15/2024MF32023L2864R(02)Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2864 ze dne 13. prosince 2023, kterou se mění některé směrnice, pokud jde o zřízení a fungování...L_20249041131.12.9999
202407/11/2024FAÚ32024D1605R(01)Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1605 ze dne 31. května 2024, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1532 o omezujících opatřeních vzhledem k vo...L_20249041031.12.9999
202407/11/2024FAÚ32024R1604R(01)Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2024/1604 ze dne 31. května 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/1529 o omezujících opatřeních vzhledem k ...L_20249038831.12.9999
202407/10/2024MPO32023R2675R(01)Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2675 ze dne 22. listopadu 2023 o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlak...L_20249040931.12.9999
202407/09/2024MZV32024D1779R(01)Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1779 ze dne 24. června 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým...L_20249040131.12.9999
202407/09/2024MZV32024R1778R(01)Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2024/1778 ze dne 24. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybern...L_20249039731.12.9999
202407/04/2024FAÚ32024R1745R(01)Oprava nařízení Rady (EU) 2024/1745 ze dne 24. června 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Rus...L_20249039231.12.9999
202407/03/2024MV32024D1836Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2024/1836 ze dne 25. června 2024 o prodloužení dočasné ochrany zavedené prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382...L_20240183631.12.9999
202407/03/2024ÚVL-SEZ32024D1861R(01)Oprava rozhodnutí Evropské rady (EU) 2024/1861 ze dne 27. června 2024 o zvolení předsedy Evropské rady (Úř. věst. L, 2024/1861, 1.7.2024)...L_20249038912/31/9999
202407/03/2024ÚVL-SEZ32024D1862R(01)Oprava rozhodnutí Evropské rady (EU) 2024/1862 ze dne 27. června 2024, kterým se Evropskému parlamentu navrhuje kandidátka na funkci předsedkyně Evrop...L_20249039012/31/9999
202407/02/2024MD22024A01878Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě ze dne 29. června 2022...L_20240187831.12.9999
202407/02/2024MD32024D1876Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1876 ze dne 20. června 2024 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se ...L_20240187631.12.9999
202407/02/2024MF32024R1820Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1820 ze dne 1. července 2024, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU)...L_20240182031.12.9999
202407/02/2024MPO32024D1852Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1852 ze dne 25. června 2024 o odepření výhod podle části III Smlouvy o energetické chartě ze strany Unie vůči kterékoli práv...L_20240185231.12.9999
202407/02/2024MPO32024R1825Nařízení Komise (EU) 2024/1825 ze dne 1. července 2024 o zavedení a správě celní kvóty na cukr vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU...L_20240182505.06.2025
202407/02/2024MPO32024R1827Nařízení Komise (EU) 2024/1827 ze dne 1. července 2024 o zavedení a správě celní kvóty na vejce vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (E...L_20240182705.06.2025
202407/02/2024MZ32024R1808Nařízení Komise (EU) 2024/1808 ze dne 1. července 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o datum použitelnosti nižších maximálních lim...L_20240180831.12.9999
202407/02/2024MZe32024R1810Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1810 ze dne 1. července 2024 o obnovení povolení přípravku Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 jako doplňkové lá...L_20240181031.12.9999
202407/01/2024MPO32024D1847Rozhodnutí Rady (Euratom) 2024/1847 ze dne 25. června 2024 o odepření výhod podle části III Smlouvy o energetické chartě ze strany Evropského společen...L_20240184731.12.9999
202407/01/2024MZe32024R1801Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1801 ze dne 28. června 2024, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 1. července 2024 a kte...L_20240180131.12.9999
202407/01/2024MZe32024R1817Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1817 ze dne 24. června 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu Biscoitos...L_20240181731.12.9999
202407/01/2024MZe32024R1856Nařízení Rady (EU) 2024/1856 ze dne 28. června 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2024/257, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná prá...L_20240185631.12.9999
202407/01/2024MZe32024R1857Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1857 ze dne 28. června 2024, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví z...L_20240185731.12.9999
202407/01/2024MZV22024A01648Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií na jedné straně a Keňskou republikou, členem Východoafrického společenství, na straně druhé...L_20240164831.12.9999
202407/01/2024MZV22024X01684Informace o vstupu v platnost Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií na jedné straně a Keňskou republikou, členem Východoafrického spol...L_20240168431.12.9999
202407/01/2024MZV32024D1647Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1647 ze dne 30. května 2024 o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií na jedné straně a Keňskou repub...L_20240164731.12.9999
202407/01/2024MZV32024D1841Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1841 ze dne 25. června 2024 o jmenování jedné členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Lucemburským vel...L_20240184120.09.2025
202407/01/2024ÚVL-SEZ32024D1861Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2024/1861 ze dne 28. června 2024 o zvolení předsedy Evropské rady...L_20240186131.05.2027
202407/01/2024ÚVL-SEZ32024D1862Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2024/1862 ze dne 28. června 2024, kterým se Evropskému parlamentu navrhuje kandidátka na funkci předsedkyně Evropské kom...L_20240186231.12.9999
202406/30/2024FAÚ32024D1864Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1864 ze dne 29. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorus...L_20240186431.12.9999
202406/30/2024FAÚ32024R1865Nařízení Rady (EU) 2024/1865 ze dne 29. června 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku ...L_20240186531.12.9999
202406/28/2024FAÚ32024D1843Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1843 ze dne 28. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušuj...L_20240184331.12.9999
202406/28/2024FAÚ32024R1842Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1842 ze dne 28. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnost...L_20240184231.12.9999
202406/28/2024GŘC32024R1829Nařízení Rady (EU) 2024/1829 ze dne 25. června 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie ...L_20240182931.12.9999
202406/28/2024MD32024D1762Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1762 ze dne 5. června 2024 kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě ne...L_20240176231.12.9999
202406/28/2024MD32024R1679Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1679 ze dne 13. června 2024 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně na...L_20240167931.12.9999
202406/28/2024MPO32024H1716Doporučení Komise (EU) 2024/1716 ze dne 19. června 2024, ve kterém se stanoví pokyny pro výklad článků 5, 6 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady ...L_20240171631.12.9999
202406/28/2024MPO32024R1735Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výrob...L_20240173531.12.9999;30.06.2025
202406/28/2024MPO32024R1781Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1781 ze dne 13. června 2024 o vytvoření rámce pro stanovení požadavků na ekodesign udržitelných výrobk...L_20240178131.12.9999
202406/28/2024MZe32024R1786Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1786 ze dne 27. června 2024 o obnovení povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce, ...L_20240178631.12.9999
202406/28/2024MZe32024R1807Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1807 ze dne 21. června 2024 o zapsání názvu (Vrbovečka pera (ZTS)) do rejstříku zaručených tradičních specialit...L_20240180731.12.9999
202406/28/2024MZe32024R1835Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1835 ze dne 27. června 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, (EU) 2020/1988 a (EU) 2023/2834, pok...L_20240183531.12.9999
202406/28/2024MZe32024R1845Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1845 ze dne 27. června 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položk...L_20240184531.12.9999
202406/28/2024MŽP32024D1797Rozhodnutí Komise (EU) 2024/1797 ze dne 27. června 2024, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2023/2440, pokud jde o úpravu množství povolenek a o převod po...L_20240179731.12.9999
202406/28/2024MZV32024D1837Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1837 ze dne 28. června 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2024/385 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří na...L_20240183731.12.9999
202406/28/2024MZV32024R1838Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1838 ze dne 28. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2024/386 o zavedení omezujících opatření proti těm, kte...L_20240183831.12.9999
202406/28/2024ÚVL-SEZ32024D1823Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1823 ze dne 19. června 2024 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem Air-Quotas po...L_20240182331.12.9999
202406/28/2024ÚVL-SEZ32024D1824Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1824 ze dne 19. června 2024 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem Stop Destroyi...L_20240182431.12.9999
202406/27/2024ČNB32024D1812Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1812 ze dne 21. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank,...L_20240181231.12.9999
202406/27/2024ČSÚ22024D1519Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2024 ze dne 2. února 2024, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP [2024/1519]...L_20240151912/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
1313
ISAP
1314
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti