Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle data vydání v OJ"RokDatumGestorCelexNazevCitaceStranaPlatnost do
202208/02/2022FAÚ32022R0576R(07)Oprava nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska ...L 2020058-005831.12.9999
202207/28/2022MD32004R0261R(15)Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v ...L 1990031-003212/31/9999
202207/28/2022MD32022D1319Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1319 ze dne 26. července 2022 o přijetí žádosti předložené Francií podle čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parla...L 1990006-001131.12.9999
202207/28/2022MZe32022D1320Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1320 ze dne 26. července 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřen...L 1990012-003031.12.9999
202207/28/2022MZe32022R1317Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115,...L 1990001-000431.12.9999
202207/28/2022MZV32022D1318Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1318 ze dne 26. července 2022 o jmenování jednoho člena Účetního dvora...L 1990005-000531.12.2025
202207/27/2022FAÚ32022D1313Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1313 ze dne 25. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska...L 1980017-001731.12.9999
202207/27/2022FAÚ32022D1314Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1314 ze dne 26. července 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2021/1277 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Li...L 1980018-001831.12.9999
202207/27/2022FAÚ32022D1315Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1315 ze dne 26. července 2022, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem ...L 1980019-002131.12.9999
202207/27/2022FAÚ32022R1308Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1308 ze dne 26. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci...L 1980001-000331.12.9999
202207/27/2022MF32022D1311Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1311 ze dne 17. června 2022 o zmocnění k zahájení jednání s Norským královstvím o změně Dohody mezi Evropskou unií a Norským...L 1980014-001531.12.9999
202207/27/2022MPO32022R1310Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1310 ze dne 26. července 2022 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím ...L 1980008-001331.12.9999
202207/27/2022MZ32022D1316Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1316 ze dne 25. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2008/911/ES, kterým se stanoví seznam rostlinných látek...L 1980022-002531.12.9999
202207/27/2022MZe32022R1309Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1309 ze dne 26. července 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé ro...L 1980004-000731.12.9999
202207/27/2022MZV42022D1312Rozhodnutí zástupců vlád členských států (EU) 2022/1312 ze dne 20. července 2022 o jmenování soudců Tribunálu...L 1980016-001631.08.2028
202207/26/2022MF32022R1299Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1299 ze dne 24. března 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, poku...L 1970001-000331.12.9999
202207/26/2022MF32022R1300Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1300 ze dne 24. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1093, kterým se stanoví prováděcí technic...L 1970004-000931.12.9999
202207/26/2022MF32022R1301Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 ze dne 31. března 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené ...L 1970010-005131.12.9999
202207/26/2022MF32022R1302Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1302 ze dne 20. dubna 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud...L 1970052-007031.12.9999
202207/26/2022MPO32022R1305Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1305 ze dne 25. července 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz drátu z molybdenu pocházejícíh...L 1970075-010131.12.9999
202207/26/2022MZe32022R1303Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1303 ze dne 25. dubna 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud ...L 1970071-007331.12.9999
202207/26/2022MZe32022R1306Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1306 ze dne 25. července 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o polo...L 1970102-011631.12.9999
202207/26/2022MŽP32022D1307Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1307 ze dne 22. července 2022, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v o...L 1970117-012031.12.9999
202207/26/2022ÚPV32022R1304Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1304 ze dne 20. července 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označ...L 1970074-007431.12.9999
202207/25/2022MF32022D1297Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1297 ze dne 22. července 2022 o přiměřenosti příslušných orgánů Spojených států amerických podle směrnice Evrops...L 1960134-013731.07.2028
202207/25/2022MF32022D1298Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1298 ze dne 22. července 2022 o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí...L 1960138-014031.07.2028
202207/25/2022MF32022R1288Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, po...L 1960001-007231.12.9999
202207/25/2022MMR32022D1296Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1296 ze dne 1. července 2022 o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU na zadáv...L 1960126-013331.12.9999
202207/25/2022MO32022D1295Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2022/1295 ze dne 19. července 2022 o opětovném potvrzení zmocnění k vojenské operaci Evropské un...L 1960125-012530.11.2022
202207/25/2022MPO32022D1293Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1293 ze dne 17. června 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 12. zasedání Konference ministrů Světové ...L 1960121-012231.12.9999
202207/25/2022MPO32022R1292Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1292 ze dne 22. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1976 o uložení konečného antidumpingové...L 1960119-012031.12.9999
202207/25/2022MZ32022R1290Nařízení Komise (EU) 2022/1290 ze dne 22. července 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, p...L 1960074-011431.12.9999
202207/25/2022MZe32022R1291Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1291 ze dne 22. července 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsané...L 1960115-011831.12.9999
202207/25/2022MZV32022D1294Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2022/1294 ze dne 19. července 2022 o jmenování vedoucího poradní mise Evropské unie na podporu r...L 1960123-012430.04.2024
202207/25/2022ÚPV32022R1289Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1289 ze dne 18. července 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných ozna...L 1960073-007331.12.9999
202207/22/2022MD32022R1280Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1280 ze dne 18. července 2022, kterým se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu stanovují zvláštní a d...L 1950013-002031.12.9999
202207/22/2022MMR32022D1286Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1286 ze dne 15. července 2022 o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU na zadá...L 1950095-010331.12.9999
202207/22/2022MPO32022R1279Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1279 ze dne 18. července 2022 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní...L 1950006-001224.07.2023
202207/22/2022MZ32022R1282Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1282 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol F...L 1950034-008931.12.9999
202207/22/2022MZe32022R1278Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1278 ze dne 18. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření...L 1950001-000531.12.9999
202207/22/2022MZe32022R1281Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1281 ze dne 4. března 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 a naříz...L 1950021-003331.12.9999
202207/22/2022MZV22022D1287Rozhodnutí Rady přidružení EU-Gruzie č. 1/2022 ze dne 8. června 2022 o udělení vzájemného přístupu na trh dodávek pro ústřední vládní orgány podle pří...L 1950104-010531.12.9999
202207/22/2022ÚPV32022R1283Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1283 ze dne 15. července 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných ozna...L 1950090-009031.12.9999
202207/21/2022FAÚ32022D1271Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1271 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska...L 1930196-021831.12.9999
202207/21/2022FAÚ32022D1272Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1272 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem naruš...L 1930219-028531.12.9999
202207/21/2022FAÚ32022D1276Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1276 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem naruš...L 1940011-001431.12.9999
202207/21/2022FAÚ32022D1277Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1277 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii...L 1940015-001731.12.9999
202207/21/2022FAÚ32022R1269Nařízení Rady (EU) 2022/1269 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska de...L 1930001-013231.12.9999
202207/21/2022FAÚ32022R1270Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1270 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činno...L 1930133-019531.12.9999
202207/21/2022FAÚ32022R1273Nařízení Rady (EU) 2022/1273 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušují...L 1940001-000431.12.9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
1313
ISAP
1314
další > na konec >>

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti