Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle data vydání v OJ"RokDatumGestorCelexNazevCitaceStranaPlatnost do
202201/13/2022MZe32021R0703R(01)Oprava nařízení Rady (EU) 2021/703 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro...L 0080192-022312/31/9999
202201/06/2022MD32020L0363R(02)Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/363 ze dne 17. prosince 2019, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2...L 0020009-000912/31/9999
202201/06/2022MF32015R0035R(11)Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ...L 0020008-000812/31/9999
202201/06/2022MPO32021D0515R(01)Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2021/515 ze dne 22. března 2021 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Australským společenstvím po...L 0020007-000712/31/9999
202112/30/2021MD42021X2274Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 161 – Jednotná ustanovení pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněn...L 4700001-002212/31/9999
202112/30/2021MD42021X2275Předpis OSN č. 162 – Jednotná technická ustanovení pro schvalování imobilizérů a schvalování vozidla z hlediska jeho imobilizéru [2021/2275]...L 4700023-004712/31/9999
202112/30/2021MD42021X2276Předpis OSN č. 163 – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašného systému vozidel a schvalování vozidla z hlediska jeho poplašného systému vozidel [...L 4700048-007912/31/9999
202112/30/2021MMR32021Q1230(01)Evropský výbor regionů — Jednací řád...L 4720001-002612/31/9999
202112/30/2021MV32021R2303Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2303 ze dne 15. prosince 2021 o zřízení Agentury Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (...L 4680001-005412/31/9999
202112/30/2021MŽP32021D2326Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice...L 4690001-008112/31/9999
202112/30/2021MŽP32021H2279Doporučení Komise (EU) 2021/2279 ze dne 15. prosince 2021 o používání metod stanovení environmentální stopy pro měření a sdělování environmentálního p...L 4710001-039612/31/9999
202112/30/2021MŽP32021R2280Nařízení Komise (EU) 2021/2280 ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě ...L 4730001-013012/31/9999
202112/30/2021MŽP32021R2281Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2281 ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012, pokud jde o doplnění nového kód...L 4730131-013812/31/9999
202112/29/2021ČNB32021D2321Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/2321 ze dne 10. prosince 2021 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o vydání průkazu Unie žadatelům,...L 4670001-000212/31/9999
202112/29/2021ČNB32021O2322Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2021/2322 ze dne 17. prosince 2021, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/280 o zřízení systému výroby a...L 4670003-000512/31/9999
202112/29/2021GŘC32021R2278Nařízení Rady (EU) 2021/2278 ze dne 20. prosince 2021, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (...L 4660001-021712/31/9999
202112/29/2021MD22021D2323Rozhodnutí Rady partnerství zřízené Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně ...L 4670006-000712/31/9999
202112/29/2021MZe32021R2324Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2324 ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud...L 4650001-000712/31/9999
202112/29/2021MZe32021R2325Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2325 ze dne 16. prosince 2021, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam ...L 4650008-008812/31/9999
202112/28/2021GŘC32021D2313Rozhodnutí Komise (EU) 2021/2313 ze dne 22. prosince 2021 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 b...L 4640011-001312/31/9999
202112/28/2021MŠMT32021D2316Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2316 ze dne 22. prosince 2021 o Evropském roce mládeže (2022)...L 4620001-000912/31/9999
202112/28/2021MZe22021A1228(01)Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu...L 4630003-002112/31/9999
202112/28/2021MZe32021D2277Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2277 ze dne 11. listopadu 2021 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Evro...L 4630001-000212/31/9999
202112/28/2021MZe32021D2312Rozhodnutí Komise (EU) 2021/2312 ze dne 7. prosince 2021 o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Finska (oznáme...L 4640001-001012/31/9999
202112/28/2021MZe32021D2315Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2315 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími země...L 4640017-002812/31/9999
202112/28/2021MZe32021R2317Nařízení Rady (EU) 2021/2317 ze dne 11. listopadu 2021 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vlád...L 4620010-001112/31/9999
202112/28/2021MZe32021R2318Nařízení Komise (EU) 2021/2318 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu sledě obecného v norských vodách severně od 62° s. š. a r...L 4620012-001412/31/9999
202112/28/2021MZe32021R2319Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2319 ze dne 21. prosince 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného ze...L 4620015-001612/31/9999
202112/28/2021ÚVL-SEZ32021D2314Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2314 ze dne 14. prosince 2021 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy nazvané „INICIATIVA ...L 4640014-001612/31/9999
202112/28/2021ÚVL-SEZ32021D2320Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2021/2320 ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění jednací řád Rady...L 4620017-001812/31/9999
202112/27/2021MPO22021X1227(01)Oznámení o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GAT...L 4610001-000112/31/9999
202112/27/2021MZe32021D2310Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2310 ze dne 21. prosince 2021 kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatření...L 461I0001-009212/31/9999
202112/27/2021MZe32021R2304Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2304 ze dne 18. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o p...L 4610002-000412/31/9999
202112/27/2021MZe32021R2305Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o p...L 4610005-001212/31/9999
202112/27/2021MZe32021R2306Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o p...L 4610013-002912/31/9999
202112/27/2021MZe32021R2307Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty...L 4610030-003912/31/9999
202112/27/2021MZe32021R2308Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2308 ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvlá...L 4610040-007712/31/9999
202112/27/2021MZV32021D2309Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2309 ze dne 22. prosince 2021 o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi...L 4610078-007712/31/9999
202112/23/2021MZV32021R2311Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2311 ze dne 22. prosince 2021 kterým se po třísté dvacáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení ně...L 458I0001-000312/31/9999
202112/22/2021ČSÚ32021R2286Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2286 ze dne 16. prosince 2021, o údajích, které mají být předkládány za referenční rok 2023 podle nařízení Evropsk...L 4580284-034312/31/9999
202112/22/2021GŘC22021A1222(01)Změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975) — Podle oznámení depozitáře v OSN CN.370.2021.TREATIE...L 4590001-000212/31/9999
202112/22/2021GŘC32021R2283Nařízení Rady (EU) 2021/2283 ze dne 20. prosince 2021 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a prům...L 4580033-004612/31/9999
202112/22/2021MD32016L0797R(09)Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracovan...L 4580539-053912/31/9999
202112/22/2021MD32021D2293Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2293 ze dne 20. prosince 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v Radě partnerství zřízené dohodou o obchodu a spol...L 4580514-051612/31/9999
202112/22/2021MF32021B2220Přijetí (EU, Euratom) 2021/2220 opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2021 s konečnou platností...L 4600001-000812/31/2021
202112/22/2021MF32021B2221Přijetí (EU, Euratom) 2021/2221 opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2021 s konečnou platností...L 4600009-007612/31/2021
202112/22/2021MF32021R2284Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2284 ze dne 10. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského par...L 4580048-017212/31/9999
202112/22/2021MMR32021D2294Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2294 ze dne 20. prosince 2021 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Nizozemským královst...L 4580517-051803/15/2023
202112/22/2021MPO32021R2287Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2287 ze dne 17. prosince 2021, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz některých konvertovaných hliník...L 4580344-045812/31/9999
202112/22/2021MZ32021D2296Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2296 ze dne 21. prosince 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocenn...L 4580521-052312/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
1313
ISAP
1314
další > na konec >>

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti