Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Směrnice dle celexu"CelexNazevCitaceDatumStranaGestorPlatnost doZmenen
32024L1712Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1712 ze dne 13. června 2024, kterou se mění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji p...L_20240171206/24/2024MSP31.12.9999
32024L1711Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1711 ze dne 13. června 2024, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944, pokud jde o zlepš...L_20240171106/26/2024MPO31.12.9999
32024L1654Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1654 ze dne 31. května 2024, kterou se mění směrnice (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných o...L_20240165406/19/2024FAÚ12/31/9999
32024L1640Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1640 ze dne 31. května 2024 o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využ...L_20240164006/19/2024FAÚ31.12.9999
32024L1619Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1619 ze dne 31. května 2024, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci dohledu, sankce...L_20240161906/19/2024MF31.12.9999
32024L1500Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1500 ze dne 14. května 2024 o standardech pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení s...L_20240150005/29/2024ÚVL-SLP12/31/9999
32024L1499Směrnice Rady (EU) 2024/1499 ze dne 7. května 2024 o standardech pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení s osobami bez ohledu na je...L_20240149905/29/2024ÚVL-SLP12/31/9999
32024L1438Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1438 ze dne 14. května 2024, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu, 2001/112/ES o ovocných š...L_20240143805/24/2024MZe12/31/9999
32024L1416Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1416 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jd...L_20240141605/21/2024MPO12/31/9999
32024L1405R(01)Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1405 ze dne 14. března 2024, kterou se mění příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady (E...L_20249031605/27/2024MPO12/31/9999
32024L1405Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1405 ze dne 14. března 2024, kterou se mění příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018...L_20240140505/17/2024MPO12/31/9999
32024L1385Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1385. ze dne 14. května 2024 o potírání násilí na ženách a domácího násilí...L_20240138505/24/2024MSP12/31/9999
32024L1346Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1346 ze dne 14. května 2024, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu...L_20240134605/22/2024MV12/31/9999
32024L1306Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1306 ze dne 29. dubna 2024, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o lhůty pro přijetí standard...L_20240130605/08/2024MF12/31/9999
32024L1275Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1275 ze dne 24. dubna 2024 o energetické náročnosti budov (přepracované znění)...L_20240127505/08/2024MPO12/31/9999
32024L1265Směrnice Rady (EU) 2024/1265 ze dne 29. dubna 2024, kterou se mění směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států...L_20240126504/30/2024MF12/31/9999
32024L1262Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1262 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU, pokud jd...L_20240126205/15/20240001 - 0008MZe12/31/9999
32024L1260Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1260 ze dne 24. dubna 2024 o vymáhání a konfiskaci majetku...L_20240126005/02/2024MSP12/31/9999
32024L1233Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1233 ze dne 24. dubna 2024 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci...L_20240123304/30/2024MV12/31/9999
32024L1226Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1226 ze dne 24. dubna 2024 o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie a ...L_20240122604/29/20240001 - 0016MSP12/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
221
ISAP
222
další > na konec >>

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti