Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Směrnice dle celexu"CelexNazevCitaceDatumStranaGestorPlatnost doZmenen
32022L0993Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/993 ze dne 8. června 2022 o minimální úrovni výcviku námořníků...L 16906/27/20220045-0090MD12/31/9999
32022L0905Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení něk...L 15706/10/20220001-0008MZe12/31/9999
32022L0890Směrnice Rady (EU) 2022/890 ze dne 3. června 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechani...L 15506/08/20220001-0002MF12/31/9999
32022L0738Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/738 ze dne 6. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro ...L 13705/16/20220001-0006MD12/31/9999
32022L0642Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/642 ze dne 12. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokud jde o odchylky od ně...L 11804/20/20220004-0013MZ12/31/9999
32022L0543Směrnice Rady (EU) 2022/543 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2008/118/ES a (EU) 2020/262, pokud jde o bezdaňové prodejny nacházející se v...L 10704/06/20220013-0012MF12/31/9999
32022L0542Směrnice Rady (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a (EU) 2020/285, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty...L 10704/06/20220001-0012MF12/31/9999
32022L0431Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431 ze dne 9. března 2022, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojen...L 08803/16/20220001-0014MZ12/31/9999
32022L0362Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o...L 06903/04/20220001-0039MD12/31/9999
32022L0287Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/287 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění př...L 04302/24/20220064-0067MPO12/31/9999
32022L0284Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/284 ze dne 16. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění př...L 04302/24/20220057-0059MPO12/31/9999
32022L0283Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/283 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění př...L 04302/24/20220054-0056MPO12/31/9999
32022L0282Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/282 ze dne 13. prosince 2021 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění pří...L 04302/24/20220051-0053MPO12/31/9999
32022L0281Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/281 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění př...L 04302/24/20220047-0050MPO12/31/9999
32022L0280Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/280 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění př...L 04302/24/20220044-0046MPO12/31/9999
32022L0279Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/279 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění př...L 04302/24/20220041-0043MPO12/31/9999
32022L0278R(02)Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku ...L 13505/12/20220038-0038MPO12/31/9999
32022L0278R(01)Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku ...L 11904/21/20220115-0115MPO12/31/9999
32022L0278Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění př...L 04302/24/20220038-0040MPO12/31/9999
32022L0277Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/277 ze dne 13. prosince 2021, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění pří...L 04302/24/20220035-0037MPO12/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
ISAP
5
ISAP
6
... ISAP
216
ISAP
217
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti