Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Show details for ČNBČNB
Show details for ČSÚČSÚ
Show details for ČTÚČTÚ
Show details for ERÚERÚ
Show details for FAÚFAÚ
Show details for GŘCGŘC
Show details for MDMD
Show details for MFMF
Show details for MIMI
Hide details for MKMK
E2013C0309 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 309/13/COL ze dne 16. července 2013 o slučitelnosti opatření, která má přijmout Norsko podle článku 14 směrnice E... L 29611/07/20130051-005512/31/9999
32021R1079 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parla... L 23407/02/20210067-008912/31/9999
32021R0818 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/818 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (... L 18905/28/20210034-006012/31/9999
32021H1970 Doporučení Komise (EU) 2021/1970 ze dne 10. listopadu 2021 ke společnému evropskému datovému prostoru pro kulturní dědictví... L 40111/12/20210005-001612/31/9999
32021D1739 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1739 ze dne 23. září 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 o... L 34810/01/20210017-001812/31/9999
32020D2229 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2229 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve pros... L 43712/28/20200116-011912/31/9999
32020D0470 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/470 ze dne 25. března 2020 o prodloužení platnosti nároku audiovizuálních koprodukcí stanoveného v článku 5 Protokolu o kult... L 10104/01/20200001-000212/31/9999
32019R1974 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1974 ze dne 17. května 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/201... L 30811/29/20190001-000312/31/9999
32019R0880 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků... L 15106/07/20190001-001412/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti