Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Show details for ČNBČNB
Hide details for ČSÚČSÚ
41977D0707 77/707/ECSC: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Coun... L 29211/16/770011 - 001112/31/9999Amended by 485D0161 (OJ L 063 02.03.85 p.20)
32021R2286 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2286 ze dne 16. prosince 2021, o údajích, které mají být předkládány za referenční rok 2023 podle nařízení Evropsk... L 45812/22/20210284-034312/31/9999
32021R2269 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2269 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na i... L 45712/21/20210001-000312/31/9999
32021R2052 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2052 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se stanoví technické prvky souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjm... L 42011/25/20210023-005412/31/9999
32021R1949 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1949 ze dne 10. listopadu 2021 o zásadách pro odhad služeb obydlí pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady ... L 39811/11/20210006-001812/31/9999
32021R1948 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1948 ze dne 10. listopadu 2021 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud... L 39811/11/20210004-000512/31/9999
32021R1947 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1947 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se vymezuje zeměpisné území členských států pro účely nařízení Evropského p... L 39811/11/20210001-000312/31/9999
32021R1901 Nařízení Komise (EU) 2021/1901 ze dne 29. října 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistic... L 38711/03/20210110-011912/31/9999
32021R1898 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1898 ze dne 20. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700... L 38711/03/20210058-007612/31/9999
32021R1704 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1704 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152... L 33909/24/20210033-003912/31/9999
32021R1225 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1225 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví úprava pro výměnu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Ra... L 26907/28/20210058-006412/31/9999
32021R1223 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1223 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání in... L 26907/28/20210001-004512/31/9999
32021R1190 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1190 ze dne 15. července 2021, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání info... L 25807/20/20210028-003612/31/9999
32021R1179 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1179 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o agregované tabulky... L 25607/19/20210089-009612/31/9999
32021R0861 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/861 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání info... L 19005/31/20210025-007312/31/9999
32021R0859 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/859 ze dne 4. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upře... L 19005/31/20210001-001812/31/9999
32021R0466 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/466 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700... L 09603/19/20210001-000412/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti