Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Show details for ČNBČNB
Show details for ČSÚČSÚ
Hide details for ČTÚČTÚ
32014D0641 2014/641/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2014 o harmonizovaných technických podmínkách využívání rádiového spektra bezdrátovými zvukový... L 26309/03/20140029-003412/31/9999
32013D0195 2013/195/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2013, kterým se vymezují praktické postupy, jednotné formáty a metodika ve vztahu k registru... L 11304/25/20130018-002112/31/9999
32005H0698 Doporučení Komise ze dne 19. září 2005 o odděleném účetnictví a systémech nákladového účetnictví podle předpisového rámce pro elektronické komunikace... L 26610/11/20050064 - 006909/09/9999
22016D0741 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informač... L 12905/19/20160042-004231.12.9999
Show details for ERÚERÚ
Show details for FAÚFAÚ
Show details for GŘCGŘC
Show details for MDMD
Show details for MFMF
Show details for MIMI
Show details for MKMK
Show details for MMRMMR
Show details for MOMO
Show details for MPOMPO
Show details for MPSVMPSV
Show details for MŠMTMŠMT

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti