Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Show details for ČNBČNB
Show details for ČSÚČSÚ
Show details for ČTÚČTÚ
Hide details for DIADIA
32023R0138 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/138 ze dne 21. prosince 2022, kterým se stanoví seznam konkrétních datových souborů s vysokou hodnotou a opatření ... L 01901/20/20230043-007512/31/9999
32022R0960 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/960 ze dne 20. června 2022, kterým se opravuje české znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1502, kterým se stanoví ... L 16506/21/20220040-004012/31/9999
32021H0946 Doporučení Komise (EU) 2021/946 ze dne 3. června 2021 o společném souboru nástrojů Unie pro koordinovaný přístup k rámci pro evropskou digitální ident... L 21006/14/20210051-005412/31/9999
32021D1339 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1339 ze dne 11. srpna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/2048, pokud jde o harmonizovanou normu... L 28908/12/20210053-005512/31/9999
32019L1024 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru... L 17206/26/20190056-008312/31/9999
32018D2048 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu... L 32712/21/20180084-008631.12.9999
32018D1524 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1524 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví metodika sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států... L 25610/12/20180108-011612/31/9999
32018D1523 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského... L 25610/12/20180103-010712/31/9999
32018D0180 Rozhodnutí Rady (EU) 2018/180 ze dne 29. ledna 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (El... L 03302/07/20180001-000412/31/9999
32017D1842 Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1842 ze dne 9. října 2017 o politice Rady týkající se veřejně přístupných dat a opakovaném použití dokumentů Rady... L 26210/12/20170001-000412/31/9999
32016L2102 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejnéh... L 32712/02/20160001-001512/31/9999
22023D0047 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 242/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informačn... L 00401/05/20230077-007812/31/9999
22022D2159 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informa... L 29111/10/20220054-005512/31/9999
22022D1890 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 190/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informa... L 26710/13/20220042-004212/31/9999
22018D0383 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 162/2016 ze dne 8. července 2016, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo... L 07303/15/20180036-003712/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti