Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Show details for ČNBČNB
Show details for ČSÚČSÚ
Show details for ČTÚČTÚ
Show details for DIADIA
Hide details for ERÚERÚ
42009D0913 Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 7. prosince 2009 o umístění sídla Agentury pro spolupráci energetických... L 32212/09/20090039 - 003912/31/9999
32022R0828 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/828 ze dne 25. května 2022, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pok... L 14705/30/20220027-002712/31/9999
32021R0280 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/280 ze dne 22. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 a (EU) 2017/1485... L 06202/23/20210024-004012/31/9999
32020D2152 Rozhodnutí Komise (EU) 2020/2152, ze dne 17. prosince 2020 o poplatcích splatných Agentuře Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgá... L 42812/18/20200068-007512/31/9999
32019R0942 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regul... L 15806/14/20190022-005312/31/9999
32018D0496 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/496 ze dne 22. března 2018 o vytvoření seznamu priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 201... L 08103/23/20180083-008412/31/9999
32017R2196R(01) Oprava nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (Úř. věst. L 3... L 03102/01/20190108-010831.12.9999
32017R2196 Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy... L 31211/28/20170054-008512/31/9999
32017R2195 Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenerget... L 31211/28/20170006-005312/31/9999
32017R1485 Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav... L 22008/25/20170001-012012/31/9999
32017R0460 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn... L 07203/17/20170029-005612/31/9999
32017R0459 Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních sous... L 07203/17/20170001-002812/31/9999
32017D0089 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/89 ze dne 17. ledna 2017 o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na r... L 01401/18/20170014-001612/31/9999
32016R1719 Nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu... L 25909/27/20160042-006831.12.9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti