Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Pohledy

Dle celexu   Dle gestora   Dle data vydání v OJ   Směrnice dle celexu   Směrnice - novely   Směrnice dle transpozice   Gestor přidělen-počet   Dle spolugestora  

Stránkovaný přehled - pohled "Dle gestora"GestorCelexNazevCitaceDatumStranaPlatnost doZmenen
Show details for ČBÚČBÚ
Show details for ČNBČNB
Show details for ČSÚČSÚ
Show details for ČTÚČTÚ
Show details for ERÚERÚ
Show details for FAÚFAÚ
Hide details for GŘCGŘC
41996X0698 Společná akce ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o spolupráci mezi celními orgány a organizacemi p... OJ L 32212/12/96p.301/01/1000
41994D0001 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 26. dubna 1994 o opatřeních vedoucích k odstranění překážek a omezení provozu na silničních hraničních přechodech n... L 23909/22/20000157 - 016210/12/2006
41987D0597 ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ, ze dne 18. prosince 1987 o nomenklatuře a smluvních celních sazbách pro některé produkt... L 36312/23/870067 - 006712/31/9999
41986D0098 86/98/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 3 March 1986 on the uniform applica... L 08103/26/860029 - 002912/31/9999
41981D0362 81/362/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Coun... L 13705/23/810038 - 003812/31/9999
41980D1261 80/1261/ECSC: Council Decision of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community meeting within ... L 37212/31/800085 - 008512/31/9999Amended by 482D0015 (OJ L 009 14.01.82 p.26)
41962D0625(01) DÚcision des reprÚsentants des gouvernements des ╔tats membres portant application intÚgrale des taux du tarif douanier commun aux importations de cer... P 04906/25/621519 - 151912/31/1969
41962A0326(01) Dohoda u určitých opatřeních usnadňujících celní odbavení produktů přepravovaných po železnici, na které se vztahuje dohoda o ustanovení ESUO... P 02103/26/620394-039612/31/9999
41960A1220(01) /* Agreement on the establishment of part of the Common Customs Tariff for the products in List G contained in the Treaty establishing the European Ec... P 08012/20/601825-187112/31/9999
41959A0331(02) Dohoda o zavedení společného celního sazebníku pro výrobky uvedené v seznamu A2 přílohy IV Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou ene... P 02003/31/590410-041612/31/9999
41959A0331(01) Dohoda o zavedení společného celního sazebníku pro výrobky uvedené v seznamu A1 přílohy IV Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou ene... P 02003/31/590406-040912/31/9999
32022R1166 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1166 ze dne 6. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se z... L 18107/07/20220011-001312/31/9999
32022R1103 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1103 ze dne 28. června 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury... L 17707/04/20220001-000312/31/9999

<< na začátek < předchozí ISAP
1
ISAP
2
ISAP
3
ISAP
4
další > na konec >>

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti