ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :ZVP obhospodařovaná v peněžním pachtu
Anglicky :rented UAA
Francouzsky :SAU en fermage
Německy :LF (LNF) in Pacht

Výklad :zemědělsky využitá půda (ZVP) utilized agricultural area (UAA) superficie agricole utilisée (SAU) landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) landwirtschaftliche Nutzfläche (LNF)
Poznámka :V kontextu pronajímání zemědělsky využité půdy V souladu s terminologií ASPI a Naučného slovníku zemědělského; řeší se ve spolupráci s MZe
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237 Rezort :MZe
Druh termínu :Neschválený termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti