ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :(předpoklad) trvání podniku
Anglicky :Going concern
Francouzsky :x
Německy :

Výklad :The enterprise is normally viewed as a going concern, that is, as continuing in operation for the foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of its operations.
Poznámka :IAS00
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996R2223 Rezort :MF
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Kulhánková

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti