ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Akční plán světové vrcholné schůzky o potravinách
Anglicky :World Food Summit plan of action
Francouzsky :Plan d´action du sommet mondial de l´alimentation
Německy :

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999D0576,31999D0126 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti