ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :(obchodní) firma
Anglicky :name (of business)
Francouzsky :dénomination (de commerce)
Německy :Firma

Výklad :
Poznámka :v kontextu obchodního práva; termín "obchodní firma" zanesla novela ObchZ č. 370/2000 Sb. (JF)
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31989L0666 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti