ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :ZVP obhospodařovaná majitelem
Anglicky :UAA in owner occupation
Francouzsky :SAU en faire-valoir direct
Německy :LF (LNF) in Eigentum

Výklad :zemědělsky využitá půda (ZVP) utilized agricultural area (UAA) superficie agricole utilisée (SAU) landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) landwirtschaftliche Nutzfläche (LNF)
Poznámka :schvál. Dr. Ehlovou v r. 2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237,32001R1837 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti