ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :zvonový skleník
Anglicky :cloche
Francouzsky :cloche
Německy :Glocke

Výklad :typ skleníku
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32001R1837,31993R2940,32000D0115 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor : Lochmanová Radana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti