ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Zvláštní výbor pro otázky Dohody o veřejných zakázkách a provozovatelích telekomunikačních služeb uzavřené mezi ES a Izraelem
Anglicky :Special Committee on the Agreements between the European Community and Israel on procurement by government and telecommunications operators
Francouzsky :Comité spécial pour les accords entre la Communauté européenne et Israël sur les marchés publics et les marchés des télécommunications
Německy :Spezieller Ausschuß für die Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Israel über die Beschaffungen der öffentlichen Hand und der Betreiber von Telekommunikationsdiensten

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) : Rezort :Výbory
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti