ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :ZVP obhospodařovaná v naturálním pachtu
Anglicky :UAA in share cropping (share farming)
Francouzsky :SAU en métayage
Německy :LF (LNF) in Teilpacht

Výklad :zemědělsky využitá půda (ZVP) utilized agricultural area (UAA) superficie agricole utilisée (SAU) landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) landwirtschaftliche Nutzfläche (LNF) Angl. verze používá více variant - někdy jsou slova "share cropping" a "share farming" spojena pomlčkou (share-cropping, share-farming)
Poznámka :V kontextu pronajímání zemědělsky využité půdy V souladu s terminologií ASPI a Naučného slovníku zemědělského; řeší se ve spolupráci s MZe
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237,32001R1837 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti