ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :zvýhodněné sazební zacházení
Anglicky :favourable tariff arrangement, favourable tariff treatment
Francouzsky :régime tarifaire favorable, traitement tariffaire favorable
Německy :Abgabenbegünstigung

Výklad :Čl. 11 odst. 2: “jakékoli snížení nebo pozastavení - i v rámci sazebních kvót - cla nebo poplatku s rovnocenným účinkem, zemědělské dávky nebo jiné dovozní přirážky existující v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav vztahujících se na určité zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů.
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31987R2688 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti