ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akční program/y Evropských společenství pro životní prostředí
Anglicky :programme/s of action of the European Communities on the environment
Francouzsky :le/s proramme/s d'action des Communautés européennes en matiére d'environment
Německy :Aktionsprogramm/e der Europäischen Gemeinschaften für den Umweltschutz

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Environment Protection
Podskupina :EN1 general

Zdroj(celexová čísla) :31976R1365 Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Skládalová Jana, Csc.

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti