ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :zvlhčení styčných míst mezi končetinami a zavěšovacími háčky
Anglicky :wetting the shackle-to-leg contact
Francouzsky :mouillage du contact entre les pattes et les crochet de suspension
Německy :Befeuchtung des Kontakts zwischen den Füßen und den Aufhangehaken

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :393L0119 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti