ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akciová společnost s jedním akcionářem
Anglicky :single-member public limited company
Francouzsky :société anonyme unipersonnelle
Německy :Einpersonen-Aktiengesellschaft

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998Y0328(01) Rezort :ÚV KOM
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Jiří Pelka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti