ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :zvláštní režim zásobování
Anglicky :specific arrangements for supplying; specific supply arrangements
Francouzsky :régime spécifique pour l'approvisionnement
Německy :Sonderregelung für die Versorgung

Výklad :
Poznámka :Některé verze mají více variant
Oblast použití-skupina :Offices
Podskupina :AD1 general

Zdroj(celexová čísla) :31995R1820,31993R2932,31994R2926,31992R2177,31992R2255 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti