ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akční program pro oblast životního prostředí
Anglicky :action programme for the environment
Francouzsky :programme d'action pour l'environment
Německy :Aktionsprogram für die Umwelt

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32001H0453 Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Skládalová Jana, CSc.

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti