Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0313
Název - originál :Judgment of the Court of 24 March 1993. Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques and others v Commission of the European Communities. Case C-313/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. března 1993, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) a další proti Komisi Evropských společenství, věc C-313/90
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-01125
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0313.pdf (pdf, 336kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti