Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0083
Název - originál :Judgment of the Court of 16 July 1992. Wienand Meilicke v ADV/ORGA F. A. Meyer AG. Case C-83/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 1992, Wienand Meilicke proti ADV/ORGA AG, věc C-83/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : I-04871
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0083.pdf (pdf, 323kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti