Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992A0010
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 18 December 1992. Cimenteries CBR SA, Blue Circle Industries plc, Syndicat Nationale des Fabricants de Ciments et de Chaux and Fédération de l'Industrie Cimentičre asbl v Commission of the European Communities. Joined cases T-10/92, T-11/92, T-12/92 and T-15/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 18. prosince 1992, SA Cimenteries CBR a další proti Komisi Evropských společenství, spojené věci T-10/92, T-11/92, T-12/92 a T-15/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : II-02667
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992A0010.pdf (pdf, 199kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti