Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0159
Název - originál :Judgment of the Court of 4 October 1991. The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v Stephen Grogan and others. Case C-159/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. října 1991, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd proti Stephen Grogan a dalším, věc C-159/90
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1991 Datum : Str. : I-04685
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:kkd; pdf ATT06KKD; 61990J0159.pdf (kkd; pdf, 163; 249kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti