Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0187
Název - originál :Judgment of the Court of 28 June 1994. European Parliament v Council of the European Union. Case C-187/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. června 1994, Evropský parlament proti Radě Evropské unie, věc C-187/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-2857
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0187.pdf (pdf, 154kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti