Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0163
Název - originál :Judgment of the Court of 16 July 1992. Administration des douanes et droits indirects v Léopold Legros and others. Case C-163/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 1992, Administration des douanes et droits indirects proti Léopoldu Legrosovi a dalším, věc C-163/90
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : I-4625
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0163.pdf (pdf, 154kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti