Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :C1991/233/02
Název - originál :Commission guidelines on the application of EC Competition rules in the telecommunications sector
Název - překlad :POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE SPOLEČENSTVÍ V ODVĚTVÍ TELEKOMUNIKACÍ (91/C 233/02)
Druh :Ostatní
Pramen (v OJ):č. OJ : C 233 Datum : 09/06/1991 Str. : 2-26
Gestor za terminologii:ÚOHS Koordinátor : Ing. Gadas Richard
Rozsah :Počet stránek : 25
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 51991XC0906(02).pdf (pdf, 299kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti