Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991V0002
Název - originál :Opinion of the Court of 19 March 1993. Opinion delivered pursuant to the second subparagraph of Article 228 (1) of the EEC Treaty. Opinion 2/91.
Název - překlad :Posudek Soudního dvora ze dne 19. března 1993, posudek vydaný na základě čl. 228 odst. 1 druhého pododstavce Smlouvy o EHS, posudek 2/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-1061
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991V0002.pdf (pdf, 213kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti