Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61998J0376
Název - originál :Judgment of the Court of 5 October 2000, Federal Republic of Germany v European Parliament and Council of the European Union, Case C-376/98
Název - překlad :ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ze dne 5. října 2000 ve věci C-376/98: Spolková republika Německo v. Evropský parlament a Rada, Recueil 2000
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 2000 Page I-08419 Datum : Str. :
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61998J0376.pdf (pdf, 176kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti