Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0068
Název - originál :Judgment of the Court of 31 March 1998. French Republic and Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) and Entreprise miničre et chimique (EMC) v Commission of the European Communities. Joined cases C-68/94 and C-30/95.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. března 1998, Francouzská republika a Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) a Entreprise miničre et chimique (EMC) proti Komisi Evropských společenství, spojené věci C-68/94 a C-30/95
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1998 Datum : Str. : I-01375
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994J0068.pdf (pdf, 376kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti