Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994A0353
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (First Chamber, extended composition) of 18 September 1996. Postbank NV v Commission of the European Communities. Case T-353/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního rozšířeného senátu) ze dne 18. září 1996, Postbank NV proti Komisi Evropských společenství, věc T-353/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1996 Datum : Str. : II-921
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994A0353.pdf (pdf, 247kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti